ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Σχολικό έτος: 2021-2022

 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που ακολουθεί βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

 1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η άφιξη το πρωί στο σχολείο πραγματοποιείται αυστηρά από τις 8:00π.μ. έως στις 8:10π.μ. που χτυπά το κουδούνι. Η έγκαιρη προσέλευση όλων βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται επανειλημμένα και αδικαιολόγητα με καθυστέρηση, κατόπιν απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων και ενημέρωσης των γονέων, παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. Για την πρόληψη όμως φαινομένων αργοπορίας οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τάξεων επικοινωνούν με τους γονείς και προσπαθούν να τα επιλύουν. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα, προσέρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον γονέα ή κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος (9:40-10:00). Οι μαθητές/μαθήτριες που προσέρχονται στο σχολείο καθυστερημένα λόγω ιατρικών εξετάσεων, εισέρχονται ανεξαρτήτως ώρας, προσκομίζοντας στην είσοδο τη σχετική ιατρική βεβαίωση επίσκεψης στον γιατρό. Σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούμε από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντα σε συνεννόηση με έναν εκ των δύο γονέων του μαθητή ή, στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, με τον έχοντα ή την έχουσα την επιμέλεια. Ενημερώνεται ο εκπαιδευτικός και ο Διευθυντής και υπογράφεται η σχετική άδεια αποχώρησης. Το ίδιο ισχύει και για το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

      Συγκεκριμένα οι μαθητές-μαθήτριες παραδίνονται καθημερινά από τις 08:00 ως τις 08:10 στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς, στην είσοδο (ή εισόδους) του Σχολείου. Οι μαθητές/μαθήτριες συγκεντρώνονται στην αυλή του σχολείου και συντάσσονται στη θέση που έχει οριστεί για το τμήμα τους για την πρωινή προσευχή. Ακούνε τις ανακοινώσεις του Διευθυντή και στη συνέχεια ανά τμήμα προσεκτικά και με συνοδεία εκπαιδευτικού πηγαίνουν στις τάξεις τους. Επισημαίνουμε, ακόμη μία φορά, την ανάγκη τήρησης της ώρας προσέλευσης των μαθητών (και του σεβασμού της πρωινής προσευχής). Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Φέτος και όσο διαρκεί η επιδημία, για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού COVID-19, οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται με μάσκα και ανεβαίνουν απευθείας στις αίθουσες διδασκαλίας ακολουθώντας το σχέδιο που έχει δημιουργηθεί για την αποφυγή συνωστισμού.

 Μέσα στο κτίριο του σχολείου απαγορεύεται και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να εισέρχεστε χωρίς πριν να έχετε κλείσει κάποιο ραντεβού ή σε έκτακτες περιπτώσεις να έχετε πάρει άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Οι γονείς και λοιποί ενδιαφερόμενοι πολίτες προκειμένου να εξυπηρετούνται για υποθέσεις τους, οφείλουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να υπάρξει η σχετική συνεννόηση για την παρουσία τους στο χώρο, ως προς την ημέρα και την ώρα. Υπενθυμίζουμε ότι κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να παραμείνει εντός του σχολικού χώρου κατά τις ώρες λειτουργίας του, σύμφωνα με την αριθμ. Φ3/533/Γ1/561/16-06-1999 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, αλλά και άλλες σχετικές εγκυκλίους (Γ2/2368/09-01-2007, Φ.12/427/79844/Γ1/11-06-2013, Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014, κλπ). Η πόρτα του προαυλίου παραμένει κλειστή, για την ασφάλεια των μαθητών, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ωρολογίου προγράμματος, μέχρι και τη λήξη του Ολοήμερου Προγράμματος. Για να επικοινωνείτε μαζί μας, τηλέφωνο: 210  5900591.

Κανένας, επίσης, γονέας ή άλλος κηδεμόνας δεν έχει το δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή και να τιμωρεί άλλο μαθητή που δεν ανήκει στην οικογένειά του, στο χώρο του Σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει, οφείλετε να ενημερώνετε άμεσα είτε τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς είτε τον δάσκαλο που είναι υπεύθυνος του τμήματος του παιδιού σας είτε τη Διεύθυνση του σχολείου, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να επιλύουν οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει εντός του σχολικού χώρου, με τρόπο παιδαγωγικά ορθό.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων θα πρέπει να αποφεύγεται η παραμονή ενηλίκων στα κάγκελα του σχολείου, δεδομένου ότι οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί αδυνατούν να ελέγξουν τόσο το σύνολο των μαθητών όταν αποσπάται η προσοχή τους, όσο και την ταυτότητα όσων προσέρχονται και καλούν απευθείας τους μαθητές του Σχολείου (στα κάγκελα), δεδομένου ότι είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη όλων των μαθητών. Για την ασφάλεια των μαθητών μας, όσοι γονείς ή κηδεμόνες έχουν σημαντικό και έκτακτο λόγο να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, καλό θα είναι να ενημερώνουν από πριν το Σχολείο τηλεφωνικά και να έχουν επαφή με εκπαιδευτικό του Σχολείου, είτε σε περιπτώσεις σοβαρής, έκτακτης ανάγκης να καλούν τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς και να αναλαμβάνουν εκείνοι να παραδώσουν ή να μεταφέρουν ό,τι χρειαστεί. Πολύ περισσότερο θα πρέπει να αποφεύγεται να δίνεται απευθείας στους μαθητές οτιδήποτε φαγώσιμο από τα κάγκελα τόσο για την ασφάλειά τους όσο και διότι θα πρέπει να ελέγχεται από τους εφημερεύοντες τι δίνεται και από ποιον. Επιπλέον δε θα επιτρέπεται σε κανένα μαθητή-μαθήτρια να πλησιάζει τα εξωτερικά κάγκελα του Σχολείου και να έχει επαφή με κανέναν και για τίποτε.

      Στα διαλείμματα έχουν οριστεί ζώνες που θα προαυλίζονται οι μαθητές/μαθήτριες κατά τμήμα ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός τους. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες παίζουν, συζητούν και τρώνε τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις για την προστασία τους από τον κορωνοϊό. Κανένα παιδί κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν παραμένει στον χώρο της τουαλέτας αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος (πλύσιμο χεριών, χρήση τουαλέτας κτλ.). Μπάλες και παιχνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι μαθητές/μαθήτριες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ιδιαίτερα στις υπάρχουσες συνθήκες προστασίας από τον COVID-19.

Οι πόρτες των τάξεων παραμένουν κλειστές μέχρι την είσοδο των μαθητών σε αυτές για λόγους ασφαλείας, οπότε οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο του Σχολείου, εποπτευόμενοι από του εφημερεύοντες, ως το χτύπημα του κουδουνιού για την πρωινή προσευχή. Μετά από αυτήν οι μαθητές εισέρχονται με σειρές, συνοδευόμενοι από τον εκπαιδευτικό της 1ης διδακτικής ώρας στις αίθουσες διδασκαλίας τους. Γενικότερα οι μαθητές και κατά τα διαλείμματα και στη λήξη του σχολικού ωραρίου εισέρχονται, εξέρχονται και αποχωρούν από τις αίθουσες διδασκαλίας τους, με σειρές, εποπτευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης διδακτικής ώρας. 

Η φοίτηση των μαθητών είναι από το Νόμο υποχρεωτική και οφείλει να είναι συστηματική και ενεργή. Η ελλιπής φοίτηση δυσχεραίνει την πρόοδό τους, καθώς και το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά ζητήματα, κλπ). Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, καλό θα είναι να ενημερώνεται έγκαιρα το Σχολείο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η απουσία θα είναι μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη. Σε περίπτωση ασθένειας, κατά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο, μετά από απουσία δυο (2) ημερών, αν ο μαθητής πρόκειται να λείψει και για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, θα πρέπει να προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση.

Επίσης, για την απουσία των μαθητών/μαθητριών λόγω COVID-19 θα ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Η παρουσία στην αίθουσα ατόμων που δε σχετίζονται με τη μαθησιακή διαδικασία παρεμποδίζει το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Γι’ αυτό, εάν καθυστερήσετε για σοβαρό και συγκεκριμένο λόγο να προσέλθετε στο σχολείο, και αφού ενημερώσετε σχετικά το σχολείο, θα πρέπει να αφήνετε τα παιδιά στην αυλόπορτα να εισέρχονται μόνα τους στην αίθουσά τους. Επισημαίνουμε ότι η αδικαιολόγητη και συστηματική αργοπορία απαγορεύεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία και είναι ανεπίτρεπτη επειδή οι αργοπορημένοι μαθητές χάνουν σημαντικά μέρη των μαθημάτων τους και επειδή παρεμποδίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία και για τους υπολοίπους μαθητές.Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης μαθητή-μαθήτριας πριν από τη λήξη των μαθημάτων (π.χ. αδιαθεσία, ασθένεια, ατύχημα κλπ), αυτό γίνεται πάντοτε αφού ενημερωθεί σχετικά ο εκπαιδευτικός της τάξης ή η Διεύθυνση του σχολείου και αφού υπογράψει ο γονέας ή κηδεμόνας, που θα ειδοποιηθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση, ή το Βιβλίο Αποχώρησης μαθητών πριν τη λήξη του σχολικού ωραρίου.

Οι μαθητές σχολάνε πάντα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά τους και ποτέ νωρίτερα, ακόμα και τις ημέρες που έχουν προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη. Η παραλαβή των μαθητών στο σχόλασμα γίνεται κατά τμήμα, με ευθύνη του εκπαιδευτικού που διδάσκει την τελευταία διδακτική ώρα και μόνο από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ή τα άτομα που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό με υπεύθυνη δήλωση των παραπάνω γονέων ή κηδεμόνων ή τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου. Η παραλαβή μαθητών από ανήλικα άτομα θα πρέπει να αποφεύγεται για λόγους ασφάλειας. Όμως, αν κάποια ημέρα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών μας, που να επιτρέπει την παράδοσή τους κατά το σχόλασμα σε ανήλικα άτομα. Το ίδιο ισχύει όταν γονείς μαθητών-μαθητριών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης επιθυμούν να αποχωρούν, στη λήξη του σχολικού ωραρίου, τα παιδιά τους μόνα τους.

Οι γονείς οφείλουν να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους ώστε να τα παραλαμβάνουν έγκαιρα και να παρακολουθούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για κάθε έκτακτη αλλαγή. Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις που γονείς ή κηδεμόνες αργούν αδικαιολόγητα, συστηματικά και πολλή ώρα να παραλάβουν τα παιδιά τους κατά το σχόλασμα και χωρίς να ειδοποιούν σχετικά το σχολείο, θα τίθενται σε λειτουργία οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές και κοινωνικές υπηρεσίες. Υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου δε μπορούν να μένουν στο χώρο του σχολείου μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος (13:15), περιμένοντας τους γονείς τους να τους παραλάβουν. Η παραλαβή των μαθητών γίνεται από την αυλόπορτα του σχολείου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κακοκαιρίας από την κύρια εσωτερική είσοδο του Σχολείου και όχι από τις τάξεις.

Σε σχέση με το Ολοήμερο Πρόγραμμα σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), η λειτουργία του ξεκινά στις 14:00 και τελειώνει στις 16:15. Οι μαθητές μπορούν να αποχωρούν στο τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας στις 15:00 με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί κατά την εγγραφή τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους, η οποία ισχύει για όλο το σχολικό έτος. Ως εκ τούτου και για την επιτυχή εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος, δεν επιτρέπεται η αποχώρηση μαθητών νωρίτερα από τη δηλωθείσα από τους γονείς και κηδεμόνες τους ώρα αποχώρησης, παρά μόνο εάν συντρέχει κώλυμα υγείας του μαθητή (με υπεύθυνη δήλωση του γονέα).

 

 1. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς πρέπει να συμπληρώνεται ορθά το Απογραφικό Δελτίο του μαθητή-μαθήτριας, το οποίο θα μοιράζεται για να συμπληρωθεί από όλους τους γονείς μαθητών και αναγράφονται τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώρα αποχώρησης, τους ενήλικες συνοδούς του και ότι άλλο εμπιστευτικά θέλουν οι γονείς να γνωρίζει το Σχολείο για την προστασία, την υγεία και την ασφάλεια του μαθητή-μαθήτριας.  

      Επίσης οι μαθητές όλων των τμημάτων στην αρχή της σχολικής χρονιάς, με τη βοήθεια και εποπτεία των υπεύθυνων δασκάλων τους, συνδιαμορφώνουν το Συμβόλαιο της Τάξης, στο οποίο αναφέρονται οι κανόνες λειτουργίας και συμπεριφοράς των μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η παράβαση των κανόνων αυτών ελέγχεται. Στην ίδια περίοδο ανακοινώνεται στους μαθητές-μαθήτριες ο τρόπος συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, το τι παιχνίδια επιτρέπεται ή όχι να παίζουν και με ποιο τρόπο, πώς να συμπεριφέρονται στους συμμαθητές τους, καθώς η καθαριότητα και οι συνθήκες υγιεινής που πρέπει να τηρούν στην τάξη, στο προαύλιο, στις τουαλέτες και γενικά στους χώρους του Σχολείου. Και οι κανόνες αυτοί αναρτώνται σε κάθε τμήμα.     

 

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Για την προστασία των μαθητών από ατυχήματα ιδίως κατά την ώρα της Γυμναστικής, θα πρέπει να αποφεύγονται τα κοσμήματα (σκουλαρίκια, αλυσίδες, δαχτυλίδια, κλπ). Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητο να προσκομίζεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), για τους μαθητές των Α΄ και Δ΄ τάξεων, καθώς αυτό έχει ισχύ τριετούς διάρκειας. Οι μαθητές-μαθήτριες οφείλουν τις μέρες που έχουν Γυμναστική να έχουν αθλητική περιβολή που χρειάζεται το μάθημα (σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπεύθυνων δασκάλων). Επιπλέον σε περιπτώσεις που ιατρικούς λόγους συνίσταται η μακρόχρονη αποχή από τη Γυμναστική, οι γονείς πρέπει να προσκομίζουν σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Για τους ίδιους λόγους θα πρέπει και το καθημερινό ντύσιμο των παιδιών και η εμφάνισή τους να είναι λειτουργικά, να εξασφαλίζουν την υγεία τους και να τους επιτρέπει να κινούνται και να αισθάνονται άνετα. Παιχνίδια και άλλα αντικείμενα άσχετα με τη μαθησιακή διαδικασία που αποσπούν την προσοχή των μαθητών από το μάθημα και που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα δεν επιτρέπονται μέσα στο χώρο του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και για τα κινητά τηλέφωνα και τις κάθε είδους ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές (φωτογραφικές μηχανές, βίντεο, παιχνιδομηχανές, ραδιόφωνα, κλπ).  

Τα υλικά που χρησιμοποιούν οι μαθητές (γόμες, μολύβια, ξύστρες, τετράδια, κλπ) πρέπει να είναι απλά, εύχρηστα και λειτουργικά, χωρίς στολίδια και εξαρτήματα γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητά τους και επιπλέον τους αποσπούν από τη μαθησιακή διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για τα τετράδια ή και σημειωματάρια που φέρουν οποιουδήποτε είδους μηνύματα (διαφημιστικά, αθλητικά, κ.ά.). Οι παιδαγωγικοί και μαθησιακοί στόχοι του σχολείου άλλωστε δεν προϋποθέτουν ακριβά και εξεζητημένα υλικά.

      Σύμφωνα με την υπ' αρ. Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν υποχρεούνται να χορηγούν φαρμακευτική αγωγή στους μαθητές. Στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση, σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο  «οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια των Διευθυντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του Σχολείου, ώστε να την χορηγήσουν».

 

 1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μαθητών/μαθητριών μέσα στη σχολική αίθουσα

       Οι μαθητές οφείλουν:

 • Να εφαρμόζουν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς του σχολείου μας σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και ιδιαίτερα στο ολοήμερο.
 • Να φορούν τις μάσκες τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.
 • Να κάνουν τις κατ’ οίκον εργασίες που τους αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Οι γονείς συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντας το ανάλογα και με την ηλικία του, αλλά δε διεκπεραιώνουν τις εργασίες του αντί αυτού.
 • Να ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες για ανακοινώσεις και σημειώματα.
 • Να αναφέρουν στους εκπαιδευτικούς δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
 • Να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση.
 • Να προστατεύουν το σχολικό περιβάλλον.
 • Να φροντίζουν για την υγιεινή τους(πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικού κλπ).
 • Σε περιπτώσεις προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών, το σχολείο παρεμβαίνει με παιδαγωγικά μέσα, ενημερώνει τους γονείς και ζητά τη συνδρομή αρμόδιων υπηρεσιών.
 • Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. δε θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα «Τσάντα στο σχολείο».
 • Στα πλαίσια της πρόληψης και της υγιεινής, οι γονείς πρέπει να ελέγχουν κατά διαστήματα τα παιδιά για ψείρες, ώστε να περιορίζεται η διάδοσή τους.
 • Επίσης, οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς για ιατρικά θέματα, ζητήματα επιμέλειας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να γνωρίζει το σχολείο.
 • Για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή το οποίο ισχύει για 3 χρόνια. 1η περίοδος Α, Β, Γ τάξεις, 2η περίοδος Δ, Ε, ΣΤ τάξεις
 • Για τη φετινή χρονιά οι εκδηλώσεις και οι γιορτές γίνονται στις αίθουσες των τάξεων χωρίς την παρουσία γονέων, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες δεν ανταλλάσσουν αντικείμενα με του/τις συμμαθητές/τριες τους και χρησιμοποιούν για όλα τα μαθήματα τα προσωπικά τους είδη. Επίσης έχουν το δικό τους μπουκάλι νερού.
 • Για λόγους προστασίας από τον κορονοϊό στην παρούσα φάση δεν επιτρέπονται τα κεράσματα.

 

 1. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

Στην παρούσα φάση δεν έχουν προγραμματιστεί διδακτικές επισκέψεις και σχολικές δράσεις εκτός σχολείου λόγω των αυξημένων μέτρων για τον covid-19.

 1. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων / Κηδεμόνων

Το Σχολείο βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή / συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας / κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.

Σχετικά με την ενημέρωσή των γονέων για την επίδοση των μαθητών και την εν γένει πορεία τους γίνονται τακτικές ενημερώσεις μια φορά το μήνα, από όλους τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου, για τις οποίες ενημερώνεστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς και οι οποίες ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα του Σχολείου:

(https://17dim-aigal.att.sch.gr). Σχετική ενημέρωση γίνεται επίσης και κατά τη διάρκεια της παράδοσης της βαθμολογίας του εκάστοτε τριμήνου. Σε περίπτωση κωλύματος μπορείτε να ενημερώνεστε ατομικά, μετά από προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό του παιδιού σας στο τηλέφωνο 210  5900591. Σε οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση, είτε με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών είτε με πρωτοβουλία γονέων, συμφωνούνται ραντεβού για τη συνεργασία και την επίλυσή τους.

 

 1. Ποιότητα του σχολικού χώρου

 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές / στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή / τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής / Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.

 

 1. Επιπρόσθετα  θέματα

 

Αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος

Σε περίπτωση που κάποιος / α μαθητής / τρια παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα οδηγείται σε ειδικό χώρο μέχρι να παραληφθεί το συντομότερο από τους γονείς του. Συνίσταται στους γονείς να θερμομετρούν τα παιδιά τους πριν την προσέλευση τους στο σχολείο. Επίσης, αν ένα παιδί δεν αισθάνεται καλά πριν έρθει στο σχολείο, οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τον παιδίατρο και το σχολείο. Απαγορεύεται τα παιδιά να έρχονται στο σχολείο με συμπτώματα ίωσης και πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες οδηγίες από τον ΕΟΔΥ που αφορούν τον COVID-19.

 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Το σχολείο έχει φροντίσει για την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των σεισμών. Το σχέδιο δράσης επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Πραγματοποιούνται ασκήσεις αντισεισμικής προστασίας με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών και μαθητών / τριών. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι γονείς / κηδεμόνες παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από το χώρο του σχολείου ή αν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση) από το προκαθορισμένο σημείο.

 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Και φέτος αν υπάρξει αναστολή της δια ζώσης εκπαίδευσης στο σχολείο τα μαθήματα θα γίνονται πάλι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Cisco Webex Meetings και των ηλεκτρονικών τάξεων που υποστηρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων σε αυτά είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές / τριες ακολουθούν καθημερινά το ωρολόγιο πρόγραμμα που τους έχει αποσταλεί και πρέπει να συνδέονται την καθορισμένη ώρα και σε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Οι μαθητές συνδέονται στις ηλεκτρονικές αίθουσες των εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας ολόκληρο το ονοματεπώνυμό τους και ανοίγουν την κάμερα ή το μικρόφωνό τους εφόσον τους ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό για λόγους ασφαλείας. Επίσης, οι μαθητές / τριες για κανένα λόγο δεν κοινοποιούν σε τρίτους τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους (URLs) ούτε τους κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί δε δέχονται και αποβάλλουν από την ηλεκτρονική αίθουσα οποιονδήποτε αμφίβολης ταυτότητας συμμετέχοντα.

Κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως μαθημάτων οι μαθητές / τριες ακολουθούν τις συστάσεις των εκπαιδευτικών τους, ώστε να μη δυσχεραίνεται η διαδικασία του διαδικτυακού μαθήματος. Για παιδαγωγικούς λόγους οι μαθητές / τριες - όπως κατά τη διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης έτσι και στην εξ αποστάσεως - παρακολουθούν μόνοι τους και συμμετέχουν ενεργά. Μόνο οι γονείς των μαθητών / τριών των μικρότερων τάξεων μπορούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να παρέχουν στα παιδιά τους τεχνική υποστήριξη με τη διακριτική τους παρουσία εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

                                       

 1. Διάφορα θέματα

 

Θέματα που δημιουργούνται λόγω της μη λειτουργίας του διδακτηρίου του 17ου Δ.Σ. Αιγάλεω (εξ αιτίας ακαταλληλότητας από το σεισμό του Ιουλίου του 2019) για τον τρόπο λειτουργίας του Σχολείου (φιλοξενία σε αίθουσες διδασκαλίας του 2ου Γυμνασίου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, μεταφορά μαθητών με λεωφορεία του Δήμου Αιγάλεω, χρήση προαυλίων), καθώς και παρόμοια θέματα που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19, έχουν ρυθμιστεί με αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου και επιστολές ενημέρωσης προς τους γονείς - κηδεμόνες των μαθητών-μαθητριών του Σχολείου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα έκτακτα θέματα που έχουν ή θα προκύψουν στη διάρκεια του σχολικού έτους.

Θέματα που σχετίζονται με την επικείμενη συνλειτουργία των συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων 15ο και 28ο και τη λειτουργία του Κυλικείου (τα οποία προς το παρόν δε λειτουργούν λόγω της μη χρήσης του διδακτηρίου του Σχολείου) δεν αντιμετωπίζονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή / τη Διευθύντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων / Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος και βασίστηκε στο ΦΕΚ 491 – 09/02/2021

.

Αιγάλεω, 17 Ιουνίου 2022

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου